Privacyverklaring

De organisatie van DUIKONDER BEVRIJDING (hierna: “DB”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Soort persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, geboortedatum- en plaats, telefoonnummer, emailadres en IP-adres.

Doel van de gegevensverwerking

DB verzamelt persoonsgegevens van personen die bij DB kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins diensten of producten van DB afnemen, van bezoekers van de VHD (hierna gezamenlijk: "Klant(en)") voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren en/of verwerking van transacties die via de website verlopen;
  • om Klanten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de Klant kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven);
  • voor direct marketing activiteiten van DB, in het bijzonder om Klanten te kunnen informeren over DB, de evenementen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de Klant af te stemmen;
  • om de gegevens te verstrekken aan de organisator of artiest van het evenement of de evenementen waarvoor de Klant bij DB kaarten heeft gekocht of reserveringen heeft geplaatst zodat de organisator de Klant kan benaderen voor direct marketing doeleinden van de organisator;
  • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek);
  • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op DB van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Afmelden nieuwsbrief en direct marketing.

Afmelden voor direct marketing kan via een brief of e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het afmelden is kosteloos en de afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Bewaren gegevens

DB bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien een Klant gedurende drie jaar geen kaart bij DB heeft gekocht of anderszins een product of dienst van DB is afgenomen, wordt de ontvangen informatie verwijderd uit onze systemen. Gegevens van Klanten die hebben aangegeven direct marketing via e-mail van DB te willen ontvangen worden bewaard tot na het moment dat zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Beveiliging en derden

DB (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers. Graag maken wij u er op attent dat indien u via onze website, bij derde partijen terecht komt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van DB, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Contact 

Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over ons privacy beleid. U heeft daarnaast het recht DB te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..