Programma van de Vooropleiding Hedendaagse Dans

Inhoud van de opleiding

De opleiding aan de VHD is onderverdeeld in 6 verschillende niveaus die in een doorlopende leerlijn worden opgebouwd. VHD 1 en 2 richt zich op leerlingen in de basisschoolleeftijd, VHD 3 (a,b,c, m) is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.  De dansvakken voor VHD 3 leerlingen (vmbo-t, havo, vwo) zijn klassieke dans, spitzen, jazz/urban, moderne dans, dansimprovisatie, acro-dans, body conditioning, persoonlijke ontwikkeling en workshops waar specifieke dansvaardigheden zoals bijvoorbeeld Afrikaanse dans, repertoire van een klassiek ballet  ook worden aangeboden. In de eindfase van de VHD kunnen de leerlingen die auditie willen doen d.m.v. stage kennis maken met het werkveld. De danslessen vinden plaats in de dansstudio's van Dans & Balletstudio Geraldine in Hintham. Alle leerlingen dansen in dansvoorstellingen van de VHD, verzorgen gastoptredens bij amateur balletscholen, lokale basisscholen en zijn  te zien tijdens presentaties van uiteenlopende projecten in de regio.

De VHD biedt de mogelijkheid voor een gespecialiseerde opleiding met een brede basis en een uitgebreid programma. Als je wordt toegelaten op de VHD volg je het volledige dansprogramma. Leerlingen die aangenomen worden voor de musical richting volgen naast het dansprogramma ook zang en spel. Het accent ligt bij de hedendaagse dans, zoals de dansstijlen van Cunningham, Graham en Limon. Klassieke en moderne dans geldt als basis en is een vast onderdeel voor alle leerlingen. Om een goede start te maken bij het Hoger Onderwijs en de buitenlandse concurrentie aan te kunnen, is het van belang dat de toekomstige docenten en/of dansers all-round en op hoog niveau lessen volgen. Dit houdt in dat er naast de basis theater dansvakken zoals, klassiek en modern ook les wordt gegeven in hip-hop, improvisatie, choreografie, body conditioning, persoonlijke ontwikkeling en acrobatische vaardigheden. Het versterken en soepel houden van het lijf en soepel is een vast onderdeel in alle lessen. 

De klassieke lessen worden in 2 stijlen onderwezen, namelijk middels de Vaganova stijl en de Cecchetti methode. De Cecchetti methode is internationaal erkend en ondergebracht bij de Imperial Teachers of Dancing. Het biedt een duidelijke opbouw in niveaus waarbij de leerlingen kracht, techniek, discipline en een sterke co√∂rdinatie ontwikkelen. De VHD leerlingen doorlopen het Cecchetti programma versneld. De Vaganova stijl wordt onderwezen op de dans academies in Nederland en wordt om deze reden ook aangeboden op de VHD. 

Er worden gemiddeld 2-jaarlijks, onafhankelijke en objectieve toetsen georganiseerd in samenwerking met de Imperial Society of Teachers of Dancing. 

Niveau groepen, optredens en student-exchange

Er wordt gewerkt met individuele op maat gemaakte roosters en niveaugroepen. Deze zijn niet gebonden aan een bepaalde klas of leerjaar. Leerlingen volgen op de VHD hun eigen leerlijn, waarbij leerlingen aan het einde van de VHD opleiding streven naar aansluiting bij de toelatingseisen van een voortgezette dansopleiding op MBO en/of HBO niveau. In de praktijk betekent dit dat leerlingen die sterker zijn in bepaalde onderdelen op een hoger niveau les krijgen en meer uitdagin gkrijgen. Leerlingen die meer tijd nodig hebben voor bepaalde onderdelen krijgen de mogelijkheid hun niveau bij te spijkeren of eerder gemiste lesstof in te halen in een aangepast programma.Tijdens examens en voorstellingen krijgen leerlingen de mogelijkheid hun vorderingen te laten zien en podiumervaring op te doen. Voorstellingen kunnen in de vakantie periode of in het weekend plaatsvinden. Er vinden ook uitwisselingen van studenten plaats, nationaal of internationaal. Betreffende studenten worden hiervoor geselecteerd, dit vindt plaats op uitnodiging. leerlingen dienen er rekening mee te houden dat naast het schoolrooster en dansrooster er extra mogelijkheden worden aangeboden om aan je talent te werken. 

Periode onderwijs als basis om het beste uit jezelf te halen

Wij werken volgens de principes van het periode onderwijs, waarbij intensiteit en rust gedurende het jaar, ieder trimester maar ook wekelijks worden ingebouwd. Dit minimaliseert het aantal blessures en zorgt voor minder uitval gedurende een seizoen. Bijvoorbeeld: De eerste periode na de zomervakantie trainen wij het hele lijf om weer sterk en lenig te worden voor alle danlessen. De opbouw van springoefeningen wordt gefaseerd in het hele programma (dus tijdens alle lessen) opgevoerd. In februari is de jaarlijkse voorstelling en wordt er tijd vrij gemaakt voor repetities van de choreografien. Medio april zijn de jaarlijkse Cecchetti balletexamens en wordt er extra ingeroosterd op klassieke techniek. Op vrijdag, bewust de laatste dag van de week is de les body conditioning en persoonlijke ontwikkeling ingeroosterd zodat er wekelijks fysiek afgebouwd wordt en gereflecteerd kan worden. Door periodisering in het dans, zang en spel onderwijs, blijven de VHD leerlingen uitgedaagd en geprikkeld en halen zij het beste uit zichzelf. 

Toelatingseisen en aanmelden

Voldoende dansante en fysieke aanleg. Dit wordt getest tijdens de dansauditie. Leerlingen die het musical traject willen volgen dienen naast de dans auditie ook de  zang en spel auditie te met goed gevolg af te leggen. 
Je kunt je aanmelden voor de auditie door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Niveaus

VHD 1 en VHD 2: Het vooropleidingstraject Hedendaagse dans, basisschoolgroep 5 t/m 8.

Het dansonderwijs op de VHD 1 en 2 (3,5 uur) vindt buiten reguliere schooltijden plaats en bestaat uit klassiek ballet, moderne dans, improvisatie, choreografie, spel en zangworkshops. Leerlingen kunnen daarnaast ook deelnemen aan bijzondere projecten georganiseerd voor de VHD. De leerlingen worden getraind en officieel geexamineerd middels de Cecchetti ballet methode waarbij de VHD leerlingen het programma versneld doorlopen. Wij stellen het op prijs als de schoolleiding op de hoogte wordt gebracht van deelname aan het VHD programma. 

VHD 3: Het Vooropleidingstraject Hedendaagse Dans & musical i.s.m. Rodenborch-College te Rosmalen.

Door de professionele Vooropleiding Hedendaagse Dans wordt dans- en musical talent in staat gesteld om in samenwerking met het Rodenborch-College een passend lesprogramma te volgen in combinatie met dans, zang en spel. Het Rodenborch-College is een Topsport Talentschool en beoogt door maatwerk de talenten te ondersteunen in de ontwikkeling van hun dans, zang en spel talent.

Het VHD programma op vmbo-t/havo/vwo aan het Rodenborch College te Rosmalen wordt verzorgd door de Vooropleiding Hedendaagse Dans. Leerlingen die worden toegelaten op de VHD volgen op het Rodenborch College tijdens schooltijd en/of aansluitend op de schoolroosters dansles bij de VHD. 

Voor meer info over het volgen van de Vooropleiding via het Rodenborch College kun je hier meer lezen.

Leiding Stg. VHD

Geraldine van de Griend
Zakelijke leiding VHD en verantwoordelijk voor dagelijkse coordinatie

Monique van Dongen
Voorzitter bestuur en Zakelijke leiding VHD

Linda Gerits & Jhorna Erkens
Bestuurlijk advies VHD

Sandra Klijn & Robin Berkelmans
Artistieke leiding VHD

Niels van Alebeek
Leiding topsport en LOOT leerlingen en verantwoordelijk voor dagelijkse coordinatie roosters dansleerlingen op Rodenborch

Docenten: Nina v.d. Heijden, Mark Snels, Dimitra Kolokouri, Dorry Langenberg, Anne-Marijn Smulders, Jozan van Balkom, Jonathan Hoevertz, Chris Tanamal, Sandra Klijn, Nick v.d. Heijden, Hannah Zwaans, Robin Berkelmans, Geraldine v.d. Griend

 Fysiotherapeut: Bart van Dinther

Ambassadeur: Dhr. Ton Rombouts